Show simple item record

dc.contributorCampoy Vila, Mireia
dc.contributorRenovell Romero, Diana
dc.contributor.authorPáez Freixas, Damià
dc.date.accessioned2021-10-07T11:07:27Z
dc.date.available2021-10-07T11:07:27Z
dc.date.issued2018-05-30
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/761
dc.description.abstractRESUM: Introducció: La lumbàlgia crònica inespecífica és un dolor o sensació de desconfort, al qual no se li pot atribuir cap patologia lumbar específica. Aquesta sensació apareix per sota el marge costal, per sobre els plecs glutis inferiors i hi pot haver presència o absència d’irradiació cap a les extremitats inferiors. Un dels tractaments utilitzats per abordar-la són els exercicis de control motor, d’entrenament de la musculatura estabilitzadora lumbar profunda. Objectiu: Determinar l’efectivitat dels exercicis de control motor en les persones adultes amb lumbàlgia crònica inespecífica. Metodologia: En la recerca es van utilitzar les bases de dades Pubmed i PEDro. Posteriorment, es van eliminar els duplicats i els que no parlaven del tema d’estudi, i els no aptes als criteris d’inclusió i exclusió. Resultats: Es van trobar 9 articles. En la majoria d’articles, es va trobar una diferència positiva en el dolor, la discapacitat i la impressió global del tractament. Però, el seguiment només era a curt termini en la majoria, perquè no es valorava a llarg termini. Discussió: Els 9 articles tenen resultats de rellevància clínica envers el dolor, la discapacitat i la impressió global de tractament, però no són significatius, la gran majoria. Això pot ser degut a un baix nombre de sessions i de temps de tractament, i un seguiment massa curt. Conclusió: Els MCE són efectius en la lumbàlgia crònica inespecífica, però sense oferir cap diferència significativa en les variables d’estudi respecte a cap altra intervenció.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: Non-specific chronic low back pain is a pain or feeling of discomfort, which cannot be attributed to any specific lumbar pathology. This feeling is located below the costal margin, above the inferior gluteal folds and there may be presence or absence of irradiation towards the lower limbs. One of the treatments used to address it is motor control exercises. Objective: Determine the effectiveness of motor control exercises in adults with non-specific chronic lumbago. Methodology: In the research databases Pubmed and PEDro were used. Later, were eliminated, duplicate articles, those which did not talk about the subject of study and no apt to inclusion and exclusion criteria. Finally, 9 articles were found. Results: In most articles, there was a positive difference in pain, disability and impression of treatment. However, the follow-up was only in short term in the majority, because it was not valued in long term. Discussion: The 9 articles have results of clinical relevance to pain, disability ang global impression of treatment, but they are not significant, the vast majority. This can be due to a low number of sessions and treatment time and a follow-up too short. Conclusion: MCE are effective in non-specific chronic low back pain, but without offering any significant difference in the study variables compared to any other intervention.ca
dc.format.extent94 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectchronic diseaseca
dc.subjectlow back painca
dc.subjectrehabilitationca
dc.subjectlumbar stabilization exerciseca
dc.subjectmotor control exerciseca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat dels exercicis de control motor en adults amb lumbàlgia crònica inespecífica. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessOpen Accessca
dc.subject.lemacLumbàlgia -- Pacients -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacLumbàlgia - Exercici terapèuticca
dc.subject.lemacMúsculs -- Mobilitatca
dc.subject.lemacDolor crònicca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Raquis Lumbosacre [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Múscul i fàscia [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Dolor i Disfunció miofascial [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Disfuncions musculars [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Escala Visual Analògica (EVA) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Questionaris de Discapacitat Lumbar Roland Morris o Owestry [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tècniques d'activació lumboabdominal (Core Stabilty, Abdominal Bracing, Abdominal Hallowing, Gimnàsia hipopresiva) [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain