Show simple item record

dc.contributorMampel Alandete, Sílvia
dc.contributor.authorRosell Calderón, Marta
dc.date.accessioned2021-07-29T07:58:46Z
dc.date.available2021-07-29T07:58:46Z
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/657
dc.description.abstractAquesta investigació té com a objectiu principal identificar quins són els motius principals pels quals l’alumnat escull estudiar el Grau d’Educació Infantil a la Facultat de Ciències Socials de Manresa. Per aquest motiu, s’han analitzat 200 enquestes d’acord amb la metodologia mixta, que ha permès fer una anàlisi molt més profunda, per tal de saber quina és la motivació principal que fa que l’alumnat decideixi cursar aquesta carrera. A partir dels referents Marshall (2009) i Pérez (1991), s’ha pogut fer una classificació dels tres tipus de motivació: intrínseca, extrínseca i transcendent. A part de fer una anàlisi de cadascuna de les promocions, s’ha fet una comparació entre el primer i el quart any de carrera de la promoció del 2017-2018, la qual ha aportat una visió més àmplia de com ha evolucionat el pensament de l’alumnat quan va començar els estudis i quan els està acabant. Els resultats mostren que la motivació intrínseca és el principal motiu per la majoria de l’alumnat que ha decidit iniciar la carrera. Però, la formació que rep l’alumnat al llarg dels anys, ajuda a transformar i modificar el pensament de l’alumnat cap a una motivació transcendent, la qual ha sigut la més destacada en l’alumnat del curs 2017- 2018 que ja està acabant la carrera.ca
dc.description.abstractThe goal of this research is to identify the main reasons why students choose to study the Degree in Early Childhood Education at the Faculty of Social Sciences of Manresa. For this reason, 200 surveys have been analyzed according to the mixed methodology which has allowed a much deeper analysis to know what is the main motivation that makes the students decide to choose this degree. From the referents Marshall (2009) and Pérez (1991), it has been possible to make a classification of the three types of motivation: intrinsic, extrinsic and transcendental. Apart from an overall analysis of all the promotions, it has been done a comparison between the first and the last year of the promotion 2017-2018 which has provided a broader view of how the thoughts of the students has evolved when they started their studies and when they are finishing them. These results show that the intrinsic motivation is the main reason for most of the students who have decided to start the degree. However, the training that students receive over the years helps to transform and modify the thoughts of the students towards a transcendent motivation, which has been the most outstanding in the students of the 2017-2018 academic year that is already finishing the degree.ca
dc.format.extent68 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSocials-UVicca
dc.subjectEducacióca
dc.subjectMotivació intrínsecaca
dc.subjectMotivació extrínsecaca
dc.subjectMotivació transcendentca
dc.subjectEducationca
dc.subjectIntrinsic motivationca
dc.subjectExtrinsic motivationca
dc.subjectTranscendent motivationca
dc.subject.classification2Línies de treball::Eduació Infantil::Societatca
dc.titlePer què vols ser mestra? Motius pels quals l'alumnat de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Manresa escull la carrera d'Educació Infantilca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacEstudiants de magisterica
dc.subject.lemacMotivació (Psicologia)ca
dc.description.typeProjecte de recercaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Societat [24]
    Estudis vinculats a cultura, gènere, coeducació, pedagogia crítica, interculturalitat, família, entre d'altres

Show simple item record