Show simple item record

dc.contributorGaltés Fuentes, Ruth
dc.contributor.authorPrat Rey, Mireia
dc.date.accessioned2021-05-14T08:25:22Z
dc.date.available2021-05-14T08:25:22Z
dc.date.issued2018-05-30
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/626
dc.description.abstractRESUM Introducció: El carcinoma mamari és el tumor més freqüent que pateixen les dones en els països desenvolupats i en vies de desenvolupament. El limfedema relacionat amb el càncer de mama es tracta d’una malaltia crònica i debilitant definida com una acumulació anormal de líquid en el teixit intersticial. Segons la Societat Internacional de Limfologia, la teràpia descongestiva complexa és el tractament més òptim pel limfedema. Objectiu: Determinar l’efectivitat de la teràpia descongestiva complexa com a tractament del limfedema post-mastectomia secundari al càncer de mama en dones. Metodologia: L’estudi s’emmarca dins el mètode descriptiu on l’eina utilitzada és l’anàlisi documental. Les bases de dades utilitzades han estat Pubmed, Cochrane i PEDro. S’han establert uns criteris d’inclusió i exclusió. S’ha utilitzat l’escala PEDro per determinar el nivell d’evidència. Les variables d’elecció han estat volum, dolor, funcionalitat i qualitat de vida. Resultats: D’un total de 72 articles se n’han seleccionat 7. L’anàlisi mostra que els tractaments amb teràpia descongestiva complexa produeixen una millora dels símptomes a nivell de totes les variables estudiades. El dolor i el volum es redueixen fins al 50%. La funcionalitat s’aconsegueix recuperar fins a 20 punts en l’escala DASH. La qualitat de vida millora en tots els aspectes d’ambdues escales de valoració. Conclusió: S’aporta clara evidència sobre l’eficàcia de la teràpia descongestiva complexa en el volum, dolor i qualitat de vida però falten estudis que verifiquin l’efectivitat sobre la funcionalitat del membre.ca
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: The Carcinoma mammary is the most frequent tumour suffered by women in developed countries and in others that are still on road of development. The lymphedema related with the cancer it's a chronic and debilitating illness defined as an abnormal accumulation of fluid in the interstitial weave. According to the International Society of Lymphology, the complex decongestive therapy is the most optimal treatment for lymphedema. Objective: To determine the effectiveness of complex decongestive therapy as a treatment for lymphedema post-mastectomy secondary in breast cancer in women. Methodology: The study is framed within the descriptive method where the tool used is documentary analysis. The databases used have been Pubmed, PEDro and Cochrane. Also, there have been some inclusion and exclusion criteria. The PEDro scale has been used to determine the level of evidence. The variables of choice have been volume, pain, function and quality of life. Results: Seven articles have been selected of a total of 72. The analysis shows that treatments with complex decongestive therapy produce an improvement of the symptoms at the level of all the variables studied. In the case of pain and volume, they are reduced to 50% and the functionality is achieved by recover up to 20 points in the DASH scale. The quality of life improves in all aspects of both assessment scales. Conclusion: Clear evidences are provided on the efficacy of complex decongestive therapy in volume, pain and quality of life but it is still difficult to find the studies that verify the effectiveness of the functionality of the memberca
dc.format.extent83 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectbreast cancer, lymphedema, complex decongestive therapy, volume, pain, function, quality of lifeca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitària::Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitàriaca
dc.titleEfectivitat de la teràpia descongestiva complexa pel tractament del limfedema postmastectomia secundari al càncer de mama en dones. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacMama -- Càncer -- Tractamentca
dc.subject.lemacLimfoedema -- Tractamentca
dc.subject.lemacDrenatge limfàtic manualca
dc.subject.lemacMassatgeca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Sistema Limfàtic [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Extremitat Superior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Cancer de mama [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Limfedema secundari [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Mètode de desplaçament de l’aigua: [eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Mida de la circumferència amb cinta mètrica [eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::EVA: Escala visual analògica, [eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand[eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::(EORTC-QLQ) European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire: [eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Qüestionari SF-36 /12/8 [eines d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Teràpia descongestiva complexa [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::drenatge limfàtic manual (DLM)[estrategia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Embenat multicapa (EM)[estrategia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::cuidats de la pell [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Exercici terapèutic [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Compressió pneumàtica intermitent (CPI) [estrategia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Embenats funcionals [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Fisioteràpia en atenció primària i salut comunitàriaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record