Now showing items 1-20 of 278

   Descriptor
   Descriptors::Fisioteràpia [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:6MWT (capacitat resistència aeròbica): [eines d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Qualitat de vida. Qüestionari Nottingham Health Profile-1 [eines d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Questionari ASES [eines d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Questionari SF-36 (Short From-36). [eines d'avaluació] [3]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Contenció elàstica [estratègia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Contenció elàstica[estratègia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Cura de la pell [estratègia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Cura de la pell[estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Drenatge Limfàtic Manual (DLM) [estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Drenatge limfàtic manual (DLM) [estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Drenatge limfàtic manual[estratègia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Embenat multicapes [estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: EORTC QLQ-C30 [eines d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: EVA[eines d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Limfedema [condició de salut] [2]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Limfedema[condició de salut] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Mastectomia [condició de salut] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: pràctica clínica: GPC Best practice for the management of lymphoedema [estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària:: Programa Exercici físic [estratègia de tractament] [1]