Show simple item record

dc.contributorLladó Pelfort, Laia
dc.contributorPeláez Hervás, Selma
dc.contributor.authorCanals Sardans, Gemma
dc.contributor.authorClosa Guasch, Júlia
dc.date.accessioned2020-03-31T10:42:38Z
dc.date.available2020-03-31T10:42:38Z
dc.date.issued2018-05-10
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/501
dc.description.abstractRESUM Introducció: La taxa d'amputació augmenta de forma exponencial a nivell mundial. S'estima que de 5.000 amputacions, el 67% són amputacions d’extremitat inferior (EI). Tanmateix, és important tenir en compte les conseqüències derivades, com ara el Dolor del Membre Fantasma (DMF), un tipus de dolor crònic Neuropàtic, i les sensacions del membre fantasma (SMF), que ambdós poden afectar seriosament la qualitat de vida dels amputats. La investigació centrada en l'estudi de diferents Tècniques fisioterapèutiques per abordar el DMF ha mostrat efectes positius en l'anomenada Teràpia Mirall (TM). No obstant això, la qualitat metodològica de la literatura present fins ara, fa difícil afirmar l'efectivitat d'aquesta teràpia. Objectiu: Determinar a partir d’una revisió bibliogràfica l’efectivitat de la TM en la síndrome del DMF en persones d’entre 18 i 90 anys amb una EI amputada. Metodologia: En aquesta revisió s’ha realitzat una cerca mitjançant les bases de dades de Pubmed, PEDro i Sience Direct amb les seves paraules clau, seleccionant 7 estudis. Resultats: Els resultats van mostrar una millora significativa en quant a la intensitat del dolor, tot i això aquesta s’ha basat en una variable bastant més subjectiva (qualitat del dolor), és per això que existeixen incongruències o falta d’opinió conjunta. Pel que fa a la qualitat de vida, només un article va estudiar aquesta variable i també es va determinar una significació estadística (p <0,01). Discussió i conclusions: Encara que els resultats hagin estat estadísticament significatius, s’hauria d’establir el paper que juga el moviment actiu a l’hora de realitzar la TM, ja que s’ha vist que també millora en grups que realitzen la TM oculta.ca
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: The rate of amputation is increasing exponentially worldwide. It is estimated that of 5,000 amputations, 67% are amputations of lower limbs. However, it is important to consider the consequences derived from it such as the Phantom Limb Pain (PLP), a type of neuropathic chronic pain, and Phantom Limb Sensations (PLS), that both can affect seriously the quality of life of the amputees. Research focused on the study of different physiotherapeutic techniques to address PLP has shown positive effects of the so-called Mirror Therapy (MT). Notwithstanding, the methodological quality of the literature present until now, makes difficult to state the effectiveness of this therapy. Objective: Determine the effectiveness of the MT in PLP syndrome in people between 18 and 90 years with a lower limb amputated, based on bibliographic review. Methodology: In this literature review, a search was performed using the databases of Pubmed, PEDro and Sience Direct with their keywords. Seven studies were selected. Results: The results showed a significant improvement in the intensity of the pain, which is based on a subjective variable (quality of pain) and, for that reason there exists somewhat of subjectivity and lack of similarity among the responses. Regarding the quality of life, just one article studied this variable/concept and it was determined a statistical significance (p<0,01). Discussion and conclusions: Results are promising, however, it is needed to still do research on establishing the MT's active role in these patients, because it has been seen that it improves in groups that do hidden MT.ca
dc.format.extent99 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectmirror therapy, phantom limb pain, intensity of pain, quality of pain, quality of live, amputation, Lower extremityca
dc.subjectteràpia mirall, dolor del membre fantasma, intensitat del dolor, qualitat del dolor, qualitat de vida, amputació, extremitat Inferior.ca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleEfectivitat de la teràpia mirall en la síndrome del membre fantasma dolorós en persones d’entre 18 i 90 anys amb una extremitat inferior amputada. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacCervell -- Imatgesca
dc.subject.lemacAmputats -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacCames -- Amputacióca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Extremitat Inferior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Amputació [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Teràpia Mirall [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Observació de l'Acció [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain