Now showing items 1-20 of 271

   Descriptor
   Descriptors: Neurones Mirall [regió o sistema]; Extremitat Superior [regió o sistema]; Ictus [condició de salut]; Imatge Motora [estratègia terapèutica];Imitació [estratègia terapèutica]; Observació de l'Acció [estratègia terapèutica] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia [2]
   Descriptors::Fisioteràpia en les malalties més freqüents del sistema nerviós. [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Activitat Física [estrategia de tractament] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Distonia focal [condició de salut] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Reeducació de la marxa [estratègia de tractament] [2]
   Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Reentrenament del equilibri [estratègia de tractament] [5]
   Descriptors::Fisioteràpia::Fisioteràpia cardio-respiratòria::Test de marxa de 6 minuts [eina d'avaluació] [2]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència: 2 Minutes Walking Test (2MWT) [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència: Escala Gross Motor Function Measure: [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència: Get Up and Go [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Action Research Arm Test (ARAT)[eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Escala WeeFunctional [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: 6 Minuts Walking Test [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: 6MWT [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Distonies [condició de salut] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Equilibri [condició de salut] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Escala d'equilibri de Berg (BBS) [eina d'avaluació] [1]
   Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:: Gross Motor Function Classification System (GMFCS[eina d'avaluació] [1]