Show simple item record

dc.contributorPerera Orriols, Sílvia
dc.contributorFernández Centellas, Irene
dc.contributorGaltés Fuentes, Ruth
dc.contributor.authorRamírez Montserrat, Xavier
dc.date.accessioned2020-03-24T08:37:11Z
dc.date.available2020-03-24T08:37:11Z
dc.date.issued2014-02-10
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/484
dc.description.abstractResum La Síndrome del Canal de Guyon es la segona de les neurapràxies de les extremitats superiors, que afecten al Nervus ulnaris, de la qual se n’ha detectat un increment de la incidència en els darrers anys. L’objectiu principal d’aquest estudi és descriure l’efectivitat del tractament neurodinàmic en la neurapràxia del Nervus ulnaris del Canal de Guyon. Els objectius secundaris per assolir el objectiu principal són: determinar quins tipus de tractament neurodinàmic hi ha i quins són els més efectius i determinar altres tractaments possibles per a la neurapràxia per compararlos. La metodologia emprada en aquest estudi es principalment la descriptiva, tot i que també conté característiques de l’exploratòria i l’explicativa. Per la recopilació d’articles s’han utilitzat les bases de dades Pubmed i MedLine Plus i el descriptor Decs per obtenir entrades de cerca fiables. S’han obtingut els següents resultats: S’han trobat un total de 686 articles dels quals s’han desestimat 664 mitjançant els criteris d’exclusió i finalment s’han obtingut 22 articles útils per a la elaboració de l’estudi. Les conclusions d’aquest estudi són dues. No hi ha un nombre gaire elevat d’estudis relacionats amb la Síndrome del Canal de Guyon, ja que no és una patologia gaire comuna a nivell general. I pel que s’insta a realitzar estudis relacionats amb la temàtica. I segons la revisió, s’ha trobat que la teràpia neurodinàmica és efectiva per a aquest tipus de patologia, sobretot els lliscaments del nervi. Tot i així, la neurodinàmica s’ha de combinar amb altres teràpies per assolir els objectius del tractamentca
dc.description.abstractAbstract Guyon's canal syndrome is the second of neurapràxies in upper limb extremity, affecting the Nervus ulnaris, which itself has detected an increase in incidence in recent years. The main objective of this study is to describe the effectiveness of Neurodynamics on neurapràxia of the Nervus ulnaris in Guyon’s Canal. The secondary objectives to achieve the main goal are: to determine what type of Neurodynamics treatment there are and which is the most effective and identify other possible treatments for neurapràxia and compare them. The methodology used in this study is mainly descriptive, but also contains characteristics of exploratory and explanatory. For search the articles we have used the databases PubMed and MedLine Plus and the descriptor DeCS to entries solid searches. We obtained the following results: We found a total of 686 items of which 664 have been rejected by the criteria exclusion and were finally obtained 22 useful items for the preparation of the study. The conclusions of this study are two. There are not a very large number of studies related with Guyon’s Canal Syndrome, because it is not a very common condition in general. And so are encouraged to perform studies related with that. And according to the review, we found that neurodynamic therapy is effective for this type of pathology, especially the landslides nerve. However, neurodynamic treatment should be combined with other therapies to achieve treatment goals.ca
dc.format.extent45 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectGuyon’s canal, neurapràxia, nervus ulnaris, neurodynamic techniqueca
dc.subjectcanal de Guyon, neurapraxia, nervus ulnaris, tècnica neurodinàmicaca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleEfectivitat del tractament Neurodinàmic en la Neurapràxia del Nervus Ulnaris en el Canal de Guyonca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacNeurologiaca
dc.subject.lemacNervisca
dc.subject.lemacBraços -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacBraços -- Ferides i lesionsca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Extremitat Superior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Mà [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Nervi Perifèric [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Neuropraxia del nervi ulnaris[condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Alteracions de la sensibilitat [condició de salut]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record