Show simple item record

dc.contributorPeñas Cazorla, Raul
dc.contributorGaltés Fuentes, Ruth
dc.contributorRubí Carnacea, Francesc
dc.contributor.authorGracia Borreguero, Laura Ester
dc.contributor.authorMiralles Bellido, Maria del Mar
dc.date.accessioned2020-01-16T11:57:08Z
dc.date.available2020-01-16T11:57:08Z
dc.date.issued2013-05-27
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/452
dc.description.abstractResum INTRODUCCIÓ: L'hemofília és una coagulopatia hereditària, recessiva i lligada al sexe que causa alteracions múscul-esquelètiques. Les lesions més freqüents són l’hematoma muscular, l’hemartrosi i la sinovitis, que acaben desencadenant l’artropatia hemofílica. Aquestes alteracions són el principal problema dels pacients hemofílics i la seva prevenció i tractament rehabilitador els pot aportar grans beneficis. OBJECTIU: Descriure el tractament preventiu i conservador de fisioteràpia en les alteracions múscul-esquelètiques associades a l’hemofília. MÈTODES: Es va elaborar una revisió bibliogràfica a partir de la informació trobada en les bases de dades PubMed, ScienceDirect, Pedro i Elsevier, i en les webs de la Federación Española de Hemofilia (http://www.hemofilia.com/) i World Federation of Hemophilia. RESULTATS: Van ser seleccionats 35 documents per a aquest treball, els quals mostren la importància del tractament preventiu i conservador en la millora de la qualitat de vida de les persones hemofíliques. CONCLUSIONS: Existeix un consens generalitzat sobre la idoneïtat i la necessitat d'incloure programes de fisioteràpia i activitat física en el maneig global del pacient hemofílic. Un tractament preventiu individualitzat de fisioteràpia pot millorar la qualitat de vida d'un pacient amb hemofília a través de l'augment de la condició física, que ajuda a la prevenció de les hemorràgies, la millora o manteniment de la densitat mineral òssia i també a la reducció del dolor. Són escassos els estudis sobre el tractament preventiu i conservador de fisioteràpia en l’hemofília, per això caldria realitzar-ne més.ca
dc.description.abstractAbstract INTRODUCTION: Hemophilia is a hereditary coagulopathy, recessive and sex linked that cause skeletal-muscle disorders. The most frequent injuries are muscular hematoma, haemarthrosis and synovitis, ending up triggering the haemophilic arthropathy. These alterations are the main problem of hemophiliacs and their prevention and rehabilitationcan bring them great benefits. OBJECTIVE: To describe the treatment and prevention of conservative physical therapy musculoskeletal disorders associated with hemophilia. METHODS: We made a literature review based on the information found in the databases PubMed, ScienceDirect,Elsevier and Pedro, and the websites of the Spanish Federation of Hemophilia (http://www.hemofilia.com/) and World Federation of Hemophilia. RESULTS: 35 documents were selected for this study, which show the importance of prevention and conservative treatment in improving the quality of life of hemophiliac people. CONCLUSIONS: There is a general consensus on the appropriateness and necessity of including physiotherapy and physical activity programs in managing global haemophilic patient. A preventive treatment individualized physiotherapy can improve the quality of life of a patient with hemophilia through increased fitness, which helps to prevent bleeding, improvement or maintenance of bone mineral density and also pain reduction. There are few studies on preventive treatment and conservative physical therapy in hemophilia, that is why more studies shouldbe done.ca
dc.format.extent58 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjecthaemophilia, hemophilia, arthropahty, rehabilitation, physiotherapy, physical therapy, prevention, physical activity and exercise.ca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleTractament preventiu i conservador de fisioteràpia en les alteracions múscul-esquelètiques associades a l’hemofíliaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacArticulacions -- Malaltiesca
dc.subject.lemacHemofília -- Prevencióca
dc.subject.lemacFisioteràpiaca
dc.subject.lemacCondició físicaca
dc.subject.lemacExercicica
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Múscul i fàscia [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Disfuncions musculars [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Artropatia hemofílica [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Entrenament Neuromuscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record