Show simple item record

dc.contributorNot Monegal, Marta
dc.contributorLladó Pelfort, Laia
dc.contributorRoglans Ribas, Núria
dc.contributor.authorPrieto Puigmartí, Clara
dc.date.accessioned2018-01-25T13:32:06Z
dc.date.available2018-01-25T13:32:06Z
dc.date.issued2017-05-30
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/247
dc.description.abstractRESUM: Les lesions medul·lars són una de les patologies amb més repercussions a nivell biopsicosocial. Actualment, les xifres per lesions medul·lars a Espanya es troben entre els 12 i els 20 per milió d’habitants, creient que aquestes augmentaran progressivament. El propòsit d’aquesta revisió bibliogràfica és determinar si la realització d’un programa de rehabilitació basat en l’entrenament locomotriu amb suport de pes és efectiu sobre la marxa de pacients amb una lesió medul·lar incompleta en una fase crònica, analitzant-ne les habilitats funcionals, l’equilibri, la funció muscular i la qualitat de vida. Es van realitzar vàries cerques en quatre bases de dades; Pubmed, PEDro, ScienceDirect i Cochrane. Després d’aplicar els adients criteris d’inclusió i exclusió es van seleccionar 10 articles per ser analitzats. Pel què respecta a la variable de les habilitats funcionals s’observa una millora en tots els seus paràmetres, així com també s’aprecia en l’equilibri i la funció muscular. La millora de la qualitat de vida és variable entre les diferents eines d’avaluació i estudis. Existeix evidència significativa que corrobora l’efectivitat de l’entrenament locomotriu amb suport de pes sobre els pacients descrits. Tot i així, seran necessàries futures investigacions que analitzin la temàtica tenint en compte les limitacions exposades en la discussió dels estudis actuals.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Spinal cord injuries are one of the most common pathologies affecting at a biopsychosocial level. Nowadays, the figures for spinal cord injury in Spain are among 12 and 20 per million inhabitants, which are believed to increase progressively. The aim of this literature review is to determine whether the performance of a rehabilitation program based on a body-weight support locomotor training has any effect on the gait of an incomplete spinal cord injured patient in a chronic phase, by analyzing its functional abilities, balance, muscle function and quality of life. A literature search was done in four different date bases; Pubmed, PEDro, ScienceDirect and Cochrane. After applying the proper inclusion and exclusion criteria, a total of 10 articles were obtained to be later analyzed. Regarding the variable of the functional abilities, there is an improvement in all their parameters, as well as in the balance and in the muscular function. The quality of life varies between the different outcome measures and studies There is evidence that confirms the effectiveness of the body-weight supported locomotor training in those patients previously described. However, further research will be needed to analyze the topic taking into account the limitation discussed on the present studies.ca
dc.format.extent85 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectChronic incomplete Spinal Cord Injury, iSCI, Locomotor training, Body-Weight suppport, BWST, Gait, Treadmill trainingca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleL’efectivitat de l’entrenament locomotriu amb suport de pes sobre la marxa en adults amb una lesió medul·lar incompleta i crònica d’origen traumàtic. revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacLesionats medul·lars -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacEntrenamentca
dc.subject.lemacQualitat de vidaca
dc.subject.lemacLocomoció humanaca
dc.subject.lemacMedul·la espinal -- Ferides i lesionsca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Trastorns de la marxa [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Medul.la Espinal [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Entrenament locomotriu amb suport de pes [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Berg Balance Scale [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::LEMS [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::La SEIQoL i la COPM [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::el Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI II) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record