Show simple item record

dc.contributorCamprubí Raya, Eva Gala
dc.contributor.authorAriza Simón, Elisabeth
dc.date.accessioned2017-11-29T08:27:09Z
dc.date.available2017-11-29T08:27:09Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/220
dc.description.abstractRESUM: Introducció: La paràlisi cerebral és la principal causa de discapacitat física infantil, degut a la vulnerabilitat d'aquest tipus de població i els factors de risc que s'hi troben associats. La clínica associada a aquesta afectació és l'alteració tant de la funció motora com del control postural, podent presentar ocasionalment altres trastorns associats. Actualment es proposa la hipoteràpia com a estratègia de rehabilitació física a través dels moviments rítmics del cavall, fent servir els principis bàsics de transmissió del calor corporal, transmissió d'impulsos nerviosos i transmissió del patró de locomoció. Objectiu: Determinar l’efectivitat de la hipoteràpia com a estratègia de tractament en la funcionalitat de la paràlisi cerebral infantil d'entre 3 a 16 anys, a partir de l'anàlisi de l'equilibri, la funció motora grollera i la simetria de l'acció muscular. Metodologia: Es van realitzar diferents cerques en les bases de dades: Pubmed, PEDro, ResearchGate i EnFisPo. La selecció es va basar en el títol, resum i paraules clau, d'acord amb uns criteris d’inclusió i exclusió. Resultats: En l'anàlisi dels 7 articles escollits per a l'estudi, es mostren millores significatives en l'equilibri -estàtic i dinàmic- i en la funció motora grollera dels pacients amb paràlisi cerebral infantil. No obstant, en la variable de simetria de l'acció muscular no es pot constatar que els canvis obtinguts siguin significatius. Discussió i Conclusions: Es pot afirmar que la hipoteràpia representa una teràpia complementària fisioterapèutica efectiva, tot i que es requereix més evidència per considerar efectiva aquesta modalitat terapèutica en la funcionalitat del nen amb PC.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: Cerebral palsy is the leading cause of physic disability in children, due to the vulnerability of this type of population and the risk factors associated. The main clinical associated with this afectation is postural control and motor function, being able to present another associated disorders. Hippotherapy is a treatment strategy which seeks physical rehabilitation through the rythmic movements of the horse, using the basic principles of transmission of body heat, transmission of nerve impulses and transmission of pattern locomotion. Objective: Determine if hippotherapy treatment it could be effective to improve functional ability in children with cerebral palsy between 3 and 16 years old, from the analysis of postural balance, gross motor function and symmetry of muscle activity. Metodology: A literature search was done in different date base: Pubmed, PEDro, ResearchGate and EnFisPo. The selection was based on the title, abstract, and key words, according to a inclusion and exclusion criteria. Results: The analysis of seven articles chosen for the study, showing significant improvements in balance -estàtic and dinàmic- and gross motor function of patients with infantile cerebral palsy. However, the changes obtained in symmetry of muscle action aren't significant. Discussion and conclusion: It can be said that HT is effective as a complementary therapy, although it's necessary more evidence to affirm the effectiveness of this specific treatment in the functionality of the child with PC.ca
dc.format.extent103 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectParàlisi cerebral, Nens, Hipoteràpia, Funció motora grollera, Equilibri postural, Habilitats funcionals, Activitat muscularca
dc.subjectCerebral palsy, Child, Hippotherapy, Gross motor function, Postural balance, Functional ability, Muscle activityca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleEfectivitat de la Hipoteràpia en la funcionalitat de la paràlisi cerebral Infantil d'entre 3 i 16 anys d'edat. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessOpen accessca
dc.subject.lemacEquitació -- Ús terapèuticca
dc.subject.lemacParàlisi cerebral -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacInfants paralítics cerebralsca
dc.subject.lemacTrastorns motors -- Tractamentca
dc.subject.lemacCavalls -- Ús terapèutic
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Paràlisi Cerebral Infantil [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Funció Motora Grollera [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Hipoteràpia [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Activació Muscular [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::GMFM [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record