Show simple item record

dc.contributorSallés Oller, Laia
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMárquez Corrochano, Elisabet
dc.date.accessioned2016-05-19T18:56:39Z
dc.date.available2016-05-19T18:56:39Z
dc.date.issued2016-04-11
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/20
dc.description.abstractRESUM: Introducció: L’Ictus és una alteració brusca de la circulació de la sang al cervell, produint dany cerebral que pot afectar al moviment, la força, la sensibilitat, la cognició, i l’estat anímic. Entre les seqüeles més comuns destaca l’hemiparèsia de l’extremitat superior (ES). L’idea de múltiples i solapades representacions motores interconnectades i lligades al Sistema de Neurones Mirall, sustenten la recuperació funcional post Ictus. Aquestes neurones són responsables de l’Observació (OA), la Imatge (IM), i la Imitació de l’acció (IA). Aquestes estan representades en el mateix circuit que s’activa quan s’executa l’acció, i proporcionen una font addicional d’informació sensoriomotora per l’aprenentatge de patrons motors. Objectiu: Determinar l’efectivitat de l’OA, la IM i la IA com a instruments terapèutics per la recuperació del moviment de l’extremitat superior en el pacient post Ictus. Metodologia: S’ha dut a terme una revisió bibliogràfica mitjançant recerques amb determinades paraules claus i criteris de selecció en les bases de dades PEDro i PubMED, obtenint un total de 16 articles. Resultats: Quinze estudis recolzen l’efectivitat d’aquests 3 instruments per la recuperació del moviment. En concret, vuit mostren millores de la força i sis determinen millores en l’activació neuronal i augment de l’espai en determinades àrees, promovent canvis motors. Discussió: Tot i els resultats favorables, són necessaris estudis de major evidència, amb mostres superiors i millor control metodològic (temps d’intervenció, fases i mesures d’avaluació). Conclusió: L’OA, la IM i la IA promouen la recuperació de l’ES post Ictus en l’adult. Però, calen futures investigacions que considerin les limitacions trobades.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: Stroke is a sudden disorder of the blood flow to the brain, causing brain damage that can affect the movement, strength, sensitivity, cognition and mood state. The upper limb (UL) hemiparesis is among the most common sequelae. The idea of multiple and overlapping motor representations interconnected and intimately linked to the Mirror Neuron System sustain the functional recovery after stroke. These neurons are responsible for the Action Observation (AO), the Motor Imagery (IM) and Action Imitation (AI). These are represented in the same circuit that is activated when an action is executed, and provide an additional source of sensorimotor information for learning motor patterns. Goals: Determine the effectiveness of AO, MI and AI as therapeutic instruments for the recovery of upper limb movement in post stroke patients. Methods: We conducted a bibliographic review by searching certain keywords and selection criteria in PEDro and PubMED databases, achieving a total of 16 articles. Results: Fifteen studies support the effectiveness of these three tools for movement recovery. In particular, eight of them show strength improvements and other six determine improvements of neuronal activation and the space increased in certain areas, promoting motor changes. Discussion: Despite favourable results, further studies with greater evidence are needed, with thorough samples and better control methodology (intervention time, phases and measure assessment). Conclusion: The AO and MI and AI promote recovery of UL after a stroke in adults. However, further researches are required, which must consider the limitations found.ca
dc.format.extent106 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectIctusca
dc.subjectObservació de l’Accióca
dc.subjectImatge Motoraca
dc.subjectImitacióca
dc.subjectMovimentca
dc.subjectForça muscularca
dc.subjectSensibilitat propioceptivaca
dc.subjectNeurones Mirallca
dc.subjectActivació i organització neuronalca
dc.subjectStrokeen
dc.subjectAction Observationen
dc.subjectMotor Imageryen
dc.subjectAction Imitationen
dc.subjectMovementen
dc.subjectStrengthen
dc.subjectProprioceptive sensibilityen
dc.subjectMirror Neuronsen
dc.subjectNeural activation and organizationen
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca
dc.titleL’efectivitat de l’observació, la imatge motora i la imitació de l’acció com instruments terapèutics en la recuperació del moviment de l’extremitat superior en el pacient adult post ictus. Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted Accessca
dc.subject.lemacIsquèmia cerebral -- Pacients -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacMovimentca
dc.subject.lemacNeurones -- Fisiologiaca
dc.description.typeRevisió bibliogràfica
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia en les malalties més freqüents del sistema nerviós.ca
dc.subject.classification3Descriptors: Neurones Mirall [regió o sistema]; Extremitat Superior [regió o sistema]; Ictus [condició de salut]; Imatge Motora [estratègia terapèutica];Imitació [estratègia terapèutica]; Observació de l'Acció [estratègia terapèutica]ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record