Show simple item record

dc.contributorSallés Oller, Laia
dc.contributor.authorGarcia Arboles, Laia
dc.date.accessioned2017-11-02T12:09:35Z
dc.date.available2017-11-02T12:09:35Z
dc.date.issued2016-05-28
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/196
dc.description.abstractRESUM: L’accident vascular cerebral (AVC) és el problema més comú a nivell de salut mundial, el qual provoca dèficits motors, sensitius i cognitius. Com alteració més comuna trobem la marxa, que és la capacitat per deambular en bipedestació. La imatge motora (IM) és la capacitat de representar-se mentalment una acció sense executar-la. L’objectiu d’aquest treball ha consistit en determinar l’efectivitat de la IM en el procés de rehabilitació de la marxa en pacients hemiplègics post-ictus, i en concret l’efecte de la IM en els canvis plàstics de l’escorça motora, en el ritme i velocitat de pas i en la millora de la cadència i l’equilibri durant la marxa. S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a la base de dades PubMed i PEDro, com a criteri de selecció s’ha plantejat que els articles tinguin una antiguitat màxima de 10 anys i que consti un treball de la IM en la marxa de pacients post-icuts. Es van obtenir 8 articles, dels quals dos eren estudis de cas i la resta assajos clínics, amb una mitjana de 22 pacients, amb edat mitjana de 52 anys i una, mostra mitjana de 14 homes i 9 dones. Tots ells han mostrat uns resultat favorables a la teràpia amb IM, tot i no presentar diferències significatives, l’ús de IM pot facilitar el procés de rehabilitació de la marxa en pacients hemiplègics post-ictus i es demana més investigació per augmentar l’evidència de la IM.ca
dc.description.abstractABSTRACT: The stroke is the most common issue regarding healthcare worldwide, it creates mobility, sensitive and cognitive shortage. Most common alteration is in movement, capacity to walk using your feet. The motor imagery (MI), is the capacity to mentally imagine an action without doing it. This study purpose was to determinate the MI effectivity in gait rehabilitation process in post-stroke hemiplegic patients. Focusing in MI effects in neuroplasticity in motor cortex, rhythm, walking speed and cadence improvement and balance during the walk. A bibliographic review was made in Pubmed and PEDro database. As a selection criteria it was considered that articles were as maximum 10 years old and that they were related with MI gait rehabilitation in post-stroke patients. Eight articles were obtained, two of them were case studies and the rest were clinical trials, with a 22 patients average. Average age was 52 years old and an average of 14 men and 9 women. All of them shown an improvement in MI therapy, although there is not a significant difference, MI use can improve gait rehabilitation in post-stroke hemiplegic patients. So more investigation is required to increase MI evidence.ca
dc.format.extent56 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectMental practiceca
dc.subjectMotor imageryca
dc.subjectCVA strokeca
dc.subjectGait rehabilitationca
dc.subjectEffects of mental practiceca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleEfectivitat de la imatge motora en el procés de rehabilitació de la marxa en pacients hemiplègics post-ictus: revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted Accessca
dc.subject.lemacMalalties cerebrovasculars -- Pacients -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacTrastorns de la marxa -- Pacients -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacCervell -- Imatgesca
dc.subject.lemacHemiplègics -- Rehabilitacióca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Extremitat Inferior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Neurones Mirall [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Ictus [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència:Escala Fugl-Meyer [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Imatge Motora [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Pràctica Mental [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record