Show simple item record

dc.contributorMampel Alandete, Sílvia
dc.contributor.authorGarcía Baños, Ana
dc.date.accessioned2022-07-27T07:58:31Z
dc.date.available2022-07-27T07:58:31Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/1102
dc.description.abstractEl present treball de Final de Grau tracta sobre els contes tradicionals com a possibles transmissors d'estereotips i rols de gèneres i si tenen o no aplicació a les aules d'infantil actuals. Tenint en compte la importància dels contes en l'etapa educativa, i l'atractiu dels contes tradicionals que impressiona i atreuen els infants, el següent treball pretén estudiar els usos pedagògics que aquests llibres encara poden tenir en la societat actual. Els contes són un recurs educatiu en alça i una de les primeres eines socialitzadores, però els contes tradicionals tenen immersos estereotips i rols de gènere que en la seva difusió poden ser transmesos i imitats. Durant els últims anys, hi ha hagut un ampli debat sobre la pedagogia que tenen o no aquestes històries que sempre ens han acompanyat. D'aquesta manera, l'objectiu del treball és fer un estudi per analitzar quines possibles aplicacions pedagògiques dels contes tradicionals amb els més petits de la societat. Per assolir l'objectiu principal de la investigació, s'han dut a terme, per una banda, una recerca d'informació sobre experts i altres professionals que han donat importància i reflexionat sobre el tema que ens ocupa. Per altra banda, s'han realitzat diverses tècniques de recollida de dades en el municipi de Sabadell, Vallès Occidental, a partir del qual s'ha pogut observar, analitzar i avaluar els resultats obtinguts, establint una conclusió que dona resposta a la pregunta plantejada a l'inici del treball.ca
dc.description.abstractThis Final Degree thesis deals with traditional stories as possible transmitters of stereotypes and gender roles and whether or not they are applicable in today's infant classrooms. Bearing in mind the importance of stories in the educational stage, and the attraction of traditional stories that impresses and dares children, the following work tries to study the pedagogical uses that these books can still have in today's society. Stories are a growing educational resource and one of the first socialising instruments, but traditional stories are imbued with stereotypes and gender roles that can be transmitted and imitated in their transmission. In recent years, there has been a wide-ranging debate on the pedagogy of these stories that have always accompanied us. Thus, the aim of the work is to carry out a study to analyse the possible pedagogical applications of traditional stories with the youngest members of society. In order to achieve the main objective of the research, we have carried out, on the one hand, a search for information on experts and other professionals who have given importance to and reflected on the subject in question. On the other hand, various data collection techniques have been used in the town of Sabadell, Vallès Occidental, from which it has been possible to observe, analyse and evaluate the results obtained, establishing a conclusion that provides an answer to the question posed at the beginning of the study.ca
dc.format.extent30 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSocials-UVicca
dc.subjectEstereotipsca
dc.subjectGènereca
dc.subjectContes tradicionalsca
dc.subjectStereotypesca
dc.subjectGenderca
dc.subjectTraditional Storybooksca
dc.subject.classification2Línies de treball::Eduació Infantil::Societat::Cultura i gènereca
dc.titleL’aplicació actual dels contes tradicionals des d'una perspectiva dels estereotips i rols de gènereca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacContes popularsca
dc.subject.lemacRol sexualca
dc.subject.lemacEstereotips (Psicologia social)ca
dc.description.typeProjecte de recercaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Societat [24]
    Estudis vinculats a cultura, gènere, coeducació, pedagogia crítica, interculturalitat, família, entre d'altres

Show simple item record