Show simple item record

dc.contributorSallés Oller, Laia
dc.contributor.authorPuiggròs Santandreu, Laia
dc.date.accessioned2022-01-18T11:33:35Z
dc.date.available2022-01-18T11:33:35Z
dc.date.issued2021-05-17
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/1001
dc.description.abstractRESUM: Introducció. El Parkinson és un trastorn del moviment que genera símptomes motors i no motors per de la pèrdua de substàncies dopaminèrgiques. Normalment, la marxa queda afectada, generant dificultats per realitzar-la de manera autònoma. La realitat virtual (VR) s'està fent conèixer com una tècnica esperançadora per avaluar i treballar la marxa i l’equilibri en la malaltia de Parkinson (PD), a través d'un tractament molt individualitzat, i fent partícips les persones al tractament. Objectiu. Determinar l’efectivitat de la RV per millorar la marxa parkinsoniana en majors d’edat. Metodologia. Es va realitzar una revisió bibliogràfica d’assajos clínics aleatoritzats (ACAs) entre el 2013 i el 2019, utilitzant les bases de dades Pubmed, PEDro i Trip. Per avaluar la qualitat metodològica dels assajos es va utilitzar l’escala PEDro. Resultats. Es van incloure 7 ACAs, amb una mitjana PEDro de 7 sobre 10. Mitjançant l’Escala d’Equilibri de Berg (BBS), Timed Up and Go Test (TUG) i el Qüestionari pel Parkinson (PDQ39), es va mostrar que la RV és més efectiva que la teràpia convencional. Discussió. Les mostres dels estudis van coincidir amb la prevalença de patir Parkinson de la població. Es van analitzar millores significatives en l’equilibri, velocitat de la marxa i qualitat de vida, però només les de l’equilibri es mantenen en el temps. Conclusions. La RV és efectiva per millorar la marxa parkinsoniana a curt termini, però els beneficis no es mantenen amb el pas del temps, fent la RV una tècnica costosa per ser aplicada com a tractament convencional.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Background. Parkinson is a movement disorder characterized by motor and non-motor symptoms due to the loss of dopaminergic substances. Usually, gait is affected, being difficult to perform it autonomously. Virtual reality (VR) is becoming known as a hopeful technique for evaluating and working gait and balance in Parkinson's disease (PD), through highly individualized treatment, and involving people in treatment. Objective. To determine the effectiveness of VR to improve parkinsonian gait in adults. Methods. A bibliographic review has been made of RCTs between 2013 and 2019, using the Pubmed, PEDro, and Trip databases. The PEDro scale was used to assess the methodological quality of the trials. Results. 7 RCTs were included, with a PEDro scale average of 7 out of 10. Using the Berg Balance Scale (BBS), Timed Up and Go Test (TUG) and the Parkinson’s Questionnaire (PDQ39), it was shown that VR was more effective than conventional therapy. Discussion. Studies have matched with the prevalence of Parkinson's disease in the population. Significant improvements in balance, gait speed and quality of life has been analyzed, but only balance is maintained over time. Conclusions. VR is effective to improve short-term Parkinsonian gait, but its benefits are not maintained over time, making VR an expensive technique to be applied as a conventional treatment.ca
dc.format.extent66 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UVicca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectmalaltia de Parkinson, realitat virtual, telerehabilitació, desordres de la marxaca
dc.subjectParkinson's disease, virtual reality, telerehabilitation, gait disordersca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Fisioteràpia a les patologies més freqüents del sistema nerviósca
dc.titleEfectivitat de la realitat virtual en la marxa parkinsoniana en persones majors d’edat. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessOpen Accessca
dc.subject.lemacParkinson, Malaltia de -- Pacients -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacRealitat virtualca
dc.subject.lemacRealitat virtual en la medicinaca
dc.subject.lemacTrastorns de la marxaca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Extremitat Inferior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Aprenentatge Motor [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Trastorns de la marxa [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Parkinson [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Realitat Virtual [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Escala Pedro [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain