Show simple item record

dc.contributorPadrós Augé, Jordi
dc.contributorPadrales Sancho, Oliver
dc.contributorMorales Vigo, Albert
dc.contributor.authorMartín Noguera, Òscar
dc.date.accessioned2021-11-02T12:22:40Z
dc.date.available2021-11-02T12:22:40Z
dc.date.issued2020-05-18
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/882
dc.description.abstractRESUM INTRODUCCIÓ: La tendinopatia rotuliana, és una afecció normalment deguda al salt repetitiu, que genera una càrrega considerable en el mecanisme extensor de genoll. La tendinopatia comporta una combinació de dolor, inflamació al tendó i limitació del moviment. Amb aquest estudi, es té com a objectiu: comparar i valorar l'efectivitat respecte al dolor i la funcionalitat dels exercicis isomètrics i dels exercicis isotònics en esportistes de salt que presenten tendinopaties rotulianes. DISSENY DE L'ESTUDI: Revisió bibliogràfica d'assajos clínics aleatoritzats. MÈTODES: Els estudis inclosos en aquesta revisió bibliogràfica han estat articles publicats entre el 2005 fins a 2019. Tots els estudis inclosos utilitzen una escala EVA per avaluar el dolor dels participants. La majoria dels estudis inclosos també van utilitzar el qüestionari VISA-P per avaluar els símptomes i la funció del participant. Per altra banda, s'han exclòs articles on els participants presentin qualsevol intervenció quirúrgica de genoll. RESULTATS: Per aquesta revisió es van incloure sis estudis que s'ajusten als criteris d'inclusió i exclusió i es van analitzar. Quatre d'aquests estudis realitzen una comparació entre els exercicis isomètrics i isotònics, els altres dos únicament es realitzen exercicis excèntrics. En els estudis de comparació podem observar una reducció del dolor més elevada a curt termini amb els exercicis isotònics. L'estudi que realitza la intervenció a llarg termini, únicament realitza exercici excèntric, però s'observa una millora sostinguda en el temps respecte al dolor i la funció del genoll. CONCLUSIÓ: No s'observen resultats clars respecte a l'efectivitat dels exercicis isotònics o isomètrics a curt termini, ja que la diferència entre els resultats és molt lleugera i s'ha observat que les dues classes d'exercici són efectives, ja que en tots els estudis hi ha hagut una millora de dolor i de funcionalitat en els participants. A llarg termini falten dades per comprovar quin és el millor tractament, però s'ha vist que els exercicis excèntrics en un pla inclinat son més efectius, ja que es mantenen efectius en el temps.ca
dc.description.abstractINTRODUCTION: Patellar tendinopathy is a condition usually caused by a repetitive jump, which generates considerable load on the knee extensor mechanism. Tendinopathy involves a combination of pain, inflammation in the tendon, and limited movement. With this study, we aim to: Compare and evaluate the effectiveness of isometric and isotonic exercises in athletes with patellar tendinopathies. STUDY DESIGN: ​Systematic ​review of randomized clinical trials. METHODS: The studies included in this journal are reviewed from 2005 to 2019. All studies may use an EVA scale to evaluate participants' pain. Most of the included studies also used the VISA-P test to evaluate the participant's symptoms and function. On the other hand, have been exclude articles on the participants who have knee surgery. RESULTS: This review included six studies they fit to inclusion and exclusion criteria and were analyzed. Four of the studies compare isometric and isotonic exercises, the other two are only eccentric exercises. In comparison studies we can see higher reduction in pain in the short term and with isotonic exercises. The study does its long-term intervention, only execute eccentric exercise, but it shows an improvement that it sustains over time with respect to the pain and function of the knee. CONCLUSION: No clear results are observed regarding the effectiveness of short-term isotonic or isometric exercises, with the difference between results being very slight and it has been observed that both classes of exercise are effective, since in all studies there was an improvement in pain and functionality in the participants. Long-term data are missing to see which treatment is best, but eccentric decline exercises have been shown to be more effective over time.ca
dc.format.extent15 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UVicca
dc.subjecttendinopathy, patellar, athletes, isometric, concentric, eccentricca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Estudis sobre el grans "conceptes" en la teràpia manual i Exercici terapèutic actualca
dc.titleComparació de l’efectivitat dels exercicis isomètrics i isotònics en esportistes de salt amb tendinopatia rotuliana revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacIsocinèsiaca
dc.subject.lemacTendons -- Ferides i lesionsca
dc.subject.lemacGenolls -- Malaltiesca
dc.subject.lemacExercici terapèuticca
dc.subject.lemacEsportistes -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacEsports -- Ferides i lesionsca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tendó [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tendopatia [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercici terapètic i tonificació Muscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercicis Excèntrics [estratègia de tractament]ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record