Show simple item record

dc.contributorMuncunill Morales, Òscar
dc.contributorSerra Ferrer, Montserrat
dc.contributor.authorPicas Pagerols, Jordi
dc.date.accessioned2021-10-14T10:25:59Z
dc.date.available2021-10-14T10:25:59Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/785
dc.description.abstractRESUM: Introducció: Dins els estudis epidemiològics del lligament encreuat anterior (LEA) les persones amb més risc de patir una lesió són les esportistes femenines d’entre 12 i 20 com a conseqüència dels factors de risc. S’intenta actuar sobre els factors de risc modificables amb diferents eines terapèutiques que ens permeten establir actuacions preventives les quals ens aporten resultats favorables. Entre aquestes possibles eines terapèutiques hi ha el treball neuromuscular amb la finalitat de reduir les variables biomecàniques i neuromusculars. Objectiu: Determinar l’efectivitat dels programes d’entrenament neuromuscular per a la prevenció de lesions del lligament encreuat anterior en esportistes femenines d’entre 12 i 20 anys. Metodologia: Es tracta d’una revisió bibliogràfica a partir de la recerca d’assaigs clínics a les bases de dades de ciències de la salut, en aquest cas als portals PubMed i PEDro. En la recerca s’han obtingut 67 assaigs clínics, que després de l’aplicació dels criteris d’inclusió i exclusió de la revisió bibliogràfica, s’han utilitzat només 9 assaigs clínics. Resultats: En el 88,89% dels estudis analitzats s’han obtingut resultats significatius en la millora de les variables funcionals biomecàniques i neuromusculars considerades com factors de risc en les lesions sense contacte del LEA. Conclusions: En els resultats d’aquesta revisió bibliogràfica s’ha observat que els programes preventius d’entrenament basats en el treball neuromuscular per a la prevenció de lesions sense contacte del LEA són una teràpia efectiva pel que fa a la millora dels factors de risc modificables en esportistes femenines d’entre 12 i 20 anys.ca
dc.description.abstractABSTARCT: Background: Inside the epidemiological studies of the anterior cruciate ligament (LEA), people with higher risk of injury are female athletes aged 12 to 20 as a consequence of risk factors. Attempts are made to act on modifiable risk factors with different therapeutic tools which allow us to establish preventive actions that give us positive results. Among all these possible therapeutic tools, we find the neuromuscular work in order to reduce biomechanical and neuromuscular variables. Objective: Define the effectiveness of neuromuscular training programs to prevent anterior cruciate ligament injuries in female athletes aged 12 to 20. Methods: This is a bibliographic review based on the research of clinical trials in the health science databases, in this case in the PubMed and PEDro websites. In the research, 67 clinical trials have been obtained, which after the implementation of the inclusion and exclusion factors of the bibliographic review, only 9 of them have been used. Results: In the 88,89% of the analyzed studies, significant results have been obtained in the improvement of the biomechanical and neuromuscular functional variables considered as risk factors in the non-contact injuries of the LEA. Conclusions: In the results of this bibliographic review, it has been observed that preventive training programs based on neuromuscular work to prevent injuries without contact of LEA are an effective therapy to the improvement of the modifiable risk factors in female athletes aged 12 to 20.ca
dc.format.extent77 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectanterior cruciate ligament injuries, knee injuries, prevention, prevention program, female athlete, athletic injuries/prevention and control, neuromuscular training.ca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat dels programes d’entrenament neuromuscular en la prevenció de lesions sense contacte del lligament encreuat anterior en esportistes femenines d’entre 12 i 20 anys. Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacLligament encreuat anterior -- Ferides i lesions -- Prevencióca
dc.subject.lemacEsports -- Lesionsca
dc.subject.lemacGenolls -- Ferides i lesions -- Prevencióca
dc.subject.lemacDones esportistesca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Càpsula i lligament [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Complex articular del Genoll (CAG) [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Entrenament Neuromuscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercici terapètic i tonificació Muscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain