Show simple item record

dc.contributorCampoy Vila, Mireia
dc.contributorRenovell Romero, Diana
dc.contributor.authorHamido Moreno, Redouan
dc.date.accessioned2021-10-07T08:49:41Z
dc.date.available2021-10-07T08:49:41Z
dc.date.issued2018-05-30
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/758
dc.description.abstractRESUM: Introducció: El dolor lumbar és una condició que afecta a la població general almenys un moment a la vida, sent la segona causa d’incapacitat laboral, i més prevalent en les dones. Es caracteritza per ser un dolor localitzat a la zona de la esquena baixa podent cursar amb una durada més enllà dels tres mesos. Son moltes les causes que poden causar-lo, però quan no es troba un diagnòstic diferencial es denomina de caràcter inespecífic . L’activitat física i el reforçament de la musculatura abdominal profunda com el múscul transvers es fa servir com a tractament per reduir la intensitat del dolor. Objectius: L’objectiu d’aquesta recerca bibliogràfica es determinar la efectivitat del entrenament de la musculatura estabilitzadora del nucli en el dolor lumbar crònic inespecífic, en adults de 18 a 60 anys. Mètodes: Amb aquest propòsit es varen consultar les següents bases de dades bibliogràfiques: PubMed, PEDro i Cochrane Library. Per avaluar la qualitat dels estudis inclosos en aquesta recerca bibliogràfica, es va utilitzar la escala PEDro. Resultats: En la recerca es van obtenir un total de 60 resultats, dels quins varen complir els criteris d’inclusió i exclusió proposats a la revisió un total 7 assajos clínics. En els articles s’estudiaven les variables sobre la intensitat del dolor o el grau de dependència. Discussió: La falta d’informació sobre la valoració del dolo i el grau de discapacitat amb escales validades varen dificultar la comparació entre els articles. Per altra banda, la valoració de la temporalitat del seguiment en la intervenció i la freqüència se les sessions realitzades augmenta la fiabilitat de la informació. Conclusió: Un tractament basat en exercicis de la musculatura del core presenta beneficis en la disminució de la intensitat del dolor lumbar, i sobre el grau de discapacitat de la població adulta amb DLCI. Encara que les variables d’estudi no s’hagin pogut comparar totes amb les mateixes escales.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: Low back pain is a condition that affects the general population at least a moment to life, being the second cause of work disability, and most prevalent in women. It is characterized by being a localized pain in the area of the lower back, being able to last with a duration of more than three months. There are many causes that can cause it, but when a specific diagnosis is not found it is called non-specific lower back pain. Physical activity and refocusing of the deep abdominal muscles, such as the transverse muscle, is used for treatment to reduce the intensity of pain. Objective: The objective of this bibliographic research is to define effectiveness of core stabilization muscle training in nonspecific chronic low back pain in adults with 18-60 years old. Methods: For this purpose, the following bibliographic databases were consulted: PubMed, PEDro and Cochrane Library. To evaluate the quality of the studies its included in this bibliographic research, the PEDro scale was used. Results: In the search, a total of 60 results were obtained, of which they met the inclusion and exclusion criteria proposed for the review, a total of 7 clinical trials. The articles studied the variables on the intensity of the pain or the degree of dependence. Discussion: The lack of information on the assessment of pain and the degree of disability with validated scales made it difficult to compare the articles. On the other hand, the evaluation of the temporality of the follow-up in the intervention and the frequency of the sessions carried out increases the reliability of the information. Conclusion: A treatment based on exercises of the muscles of the nucleus presents benefits in the reduction of the intensity of low back pain, and degree disability of the adult with DLCI. Although study variables have not been able to compare all with the same scales.ca
dc.format.extent77 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
dc.subjectcoreca
dc.subjectstabilityca
dc.subjectstability of coreca
dc.subjectchronic low back painca
dc.subjectlow back painca
dc.subjecttherapyca
dc.subjectphysical therapyca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat del entrenament de la musculatura del core pel dolor lumbar crònic inespecífic en adults. Revisió bibliogràfica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacLumbàlgia -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacExercici terapèuticca
dc.subject.lemacDolor -- Tractamentca
dc.subject.lemacMúsculs--Mobilitatca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Raquis Lumbosacre [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Múscul i fàscia [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Escala Visual Analògica (EVA) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Questionaris de Discapacitat Lumbar Roland Morris o Owestry [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tècniques d'activació lumboabdominal (Core Stabilty, Abdominal Bracing, Abdominal Hallowing, Gimnàsia hipopresiva) [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain