Now showing items 1-1 of 1

    • La simulació clínica com a nova metodologia d’aprenentatge 

      Macià Gasòliva, Laura (Salut-UAB, 2014-06-02)
      La simulació clínica és una de les metodologies d’aprenentatge més utilitzades actualment en la instrucció de nous professionals sanitaris . El caràcter integrador de la simulació, així com la seguretat d’aquesta tècnica ...