Now showing items 1-1 of 1

    • Experiències dels familiars d'una persona amb sedació pal·lativa 

      Molero Andre, Sonia (Salut-UVic, 2021-05-17)
      Introducció: Les cures pal·liatives són cures i atencions integrals aplicades a pacients amb malalties cròniques o terminals i als seus familiars per tal de millorar la qualitat de vida, controlant símptomes d’empitjorament ...