Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi qualitatiu sobre com perceben la mort els nens de 6 a 7 anys 

      Ferrer Peiron, Berta (Salut-UVic, 2021)
      Introducció: La mort és el terme de la vida que tracta el final de l'organisme viu, que s'havia creat a partir d'un naixement. En aquest treball es pretén realitzar una recerca bibliogràfica i un projecte per tal de valorar ...