Now showing items 1-1 of 1

    • Incidència de la síndrome d’Ulisses en adolescents refugiats 

      Ortínez Cuadrat, Janna (Salut-UAB, 2017-06-13)
      Introducció: després de 5 anys de la guerra civil de Síria i amb la major crisi migratòria de refugiats, cal reflexionar com afecta psicològicament als infants i adolescents. Si tenim en compte que la gran majoria d’ells ...