Show simple item record

dc.contributorAnaya Moix, Meritxell
dc.contributor.authorFreixas Flotats, Ferran
dc.date.accessioned2016-12-19T14:28:46Z
dc.date.available2016-12-19T14:28:46Z
dc.date.issued2016-05-28
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/40
dc.description.abstractRESUM: Introducció: Els trastorns temporomandibulars afecten de mitjana entre un 5 i un 12% de la població mundial. Essent una situació musculoesquelètica molt limitant i discapacitant, que genera una despesa sanitària molt elevada i amb molt poc ús de les tècniques de Fisioteràpia pel seu tractament fins al moment. Objectiu: Valorar l’efectivitat de la teràpia manual i els exercicis terapèutics en els trastorns temporomandibulars d’origen miofascial en persones adultes. Metodologia: S’ha fet una recerca bibliogràfica en les bases de dades de PUBMED, PEDro, Cochrane Library, Enfispo i Mendeley. S’han escollit aquells estudis que compleixin amb els criteris d’inclusió i exclusió. Les variables que s’han valorat han estat el dolor, l’arc de moviment i la funcionalitat de l’articulació temporomandibular. Resultats: S’han trobat un total de 15 assajos clínics amb una mitjana de 5,85 punts a l’escala PEDro. D’aquests 15 assajos, 3 valoren únicament la teràpia manual com a mètode de tractament, 5 els exercicis terapèutics i 7 la combinació de les dues tècniques. Conclusió: Tendència positiva en la utilització de manera combinada la teràpia manual centrada a la columna cervical juntament amb exercicis posturals del cos o exercicis musculars locals per la disminució del dolor, la millora de l’arc de moviment i la funcionalitat de la mandíbula.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: Temporomandibular disorders affects on average 15% of the world population. They are a very limiting and disabling musculoskeletal situation. This disorders generates very high health expenditure with very useless of physiotherapy techniques for his treatment. Objective: To assess the effectiveness of manual therapy and therapeutic exercises in temporomandibular disorders of myofascial origin in adults. Methods: We have done a literature search in the databases PubMed, PEDro, Cochrane Library, Enfispo and Mendeley. We have chosen those studies that meet the inclusion and exclusion criteria. The variables that were evaluated were pain, range of motion and function of the temporomandibular joint. Results: There were a total of 15 clinical trials with an average of 5,85 points on the PEDro scale, which only 3 evaluated the manual therapy as an only method of treatment, 5 evaluated the therapeutic exercises as an only method of treatment and 7 evaluated the combination of the two techniques. Conclusion: Positive trends in the use of a combined manual therapy focused on the cervical spine, and body postural exercises or local exercises of the muscles in decreased pain, improved range of motion and improved functionality of the jaw.ca
dc.format.extent79 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/*
dc.subjectMyofascial pain syndromeca
dc.subjectTemporomandibular joint disorderca
dc.subjectManual therapyca
dc.subjectTherapeutic exercisesca
dc.subjectMyofascial trigger pointsca
dc.subjectRange of motionca
dc.subjectTrastorns temporomandibularsca
dc.subjectMiofascialca
dc.subjectTeràpia manualca
dc.subjectExercicis terapèuticsca
dc.subjectPunts gallet miofascials.ca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Estudis sobre el grans "conceptes" en la teràpia manual i Exercici terapèutic actualca
dc.titleEfectivitat de la teràpia manual i l’exercici terapèutic en els trastorns de l’articulació temporomandibular causats per alteracions miofascials en persones adultes: revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessOpen Accessca
dc.subject.lemacArticulació temporomandibular -- Malaltiesca
dc.subject.lemacSíndrome de dolor miofascialca
dc.subject.lemacManipulació (Terapèutica)ca
dc.subject.lemacExercici terapèuticca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Dolor i Disfunció miofascial [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors: Fisioteràpia: Sistema Musculoesquelètic (SME) i osteo-articular (OA):: Articulació Temporo-Mandibular [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Teràpia Manual Articular (Kaltenborn, Mulligan, Maitland, Mckenzie..) [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercici terapètic i tonificació Muscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Punt Gallet [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Algòmetre [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Qüestionari Funció Mandibular MFIQ [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Test Actius Obertura-Tancament ATM [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Spain