Now showing items 21-24 of 24

  • Transsexualitat a les aules d'infantil: Reflexions sobre un nou model pedagògic 

   Làzaro Gel, Mar (Socials-UVic, 2022-06)
   El treball presentat investiga el tractament de la transsexualitat infantil a les escoles, concretament a la segona etapa d’Educació Infantil. L’estudi ha seguit una línia teòrica que qüestiona l’organització social dualista ...
  • Anàlisi dels estereotips de gènere en els patis educatius del segon cicle d'educació infantil 

   Galobart Corominas, Mar (Socials-UVic, 2022-06)
   El present treball de final de grau tracta sobre els estereotips de gènere i com aquests es poden veure reflectits en el joc simbòlic dels infants en el pati educatiu, tenint en compte que l'espai del pati educatiu és ...
  • El tractament del gènere en els llibres infantils 

   Riu Sunyer, Laura (Socials-UVic, 2022-06)
   RESUM “Que presumida que és la meva nena”, “el blau pels nens i el rosa per les nenes”, “Plores com una nena”, “No ho entendràs perquè ets dona”, “Els homes són racionals i les noies emocionals”, “Intel·ligent com el ...
  • Com ha afectat la Covid-19 als infants i les famílies? 

   Montes Collado, Laura (Socials-UVic, 2022-06-02)
   El present Treball de Final de Grau tracta sobre com la Covid-19 ha impactat els infants i les seves famílies, a nivell emocional així com dels vincles que s’estableixen entre l’infant i la família. Per assolir l’objectiu ...