Show simple item record

dc.contributorCasas Soler, Marc
dc.contributorMunné Rodríguez, Carles
dc.contributorGrau Calderón, Enric
dc.contributor.authorVilanova Albuixech, Enric
dc.date.accessioned2018-01-25T11:54:44Z
dc.date.available2018-01-25T11:54:44Z
dc.date.issued2017-06-01
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/243
dc.description.abstractRESUM: Introducció: La tendinopatia lateral de colze (LET) es una entitat patològica que es caracteritza per dolor, sensibilitat al tacte a la cara lateral i a l‟extrem superior de l‟avantbraç. La màxima afectació es troba dins la franja d‟edat compresa entre els 35 i els 55 però afecta per igual ambdós sexes. Es creu que es una patologia per sobreús. Els seus símptomes afectaran a la qualitat de vida, la funcionalitat i la força a causa del dolor generat per la lesió dels teixits. La seva duració es troba entre els 6 i 24 mesos tractant-se per tant d‟una patologia auto limitant. Objectiu: Determinar l‟efectivitat dels exercicis excèntrics per millorar els símptomes associats en pacients entre 35 i 55 anys amb tendinopatia lateral crònica de colze Metodologia: S‟ha realitzat una revisió bibliogràfica des de l‟any 2000 fins a l‟actualitat per tal de resumir l‟efectivitat de les intervencions per a la LET dels assajos clínics publicats. S‟ha fer una cerca a PUBMED, PEDro i s‟han inclòs aquells estudis que complien tots els criteris d‟inclusió i eren aptes per a la finalitat d‟aquesta revisió. Resultats: Després de diverses cerques, s‟han seleccionat 7 assajos clínics que complien els criteris d‟inclusió, amb una evidència mínima de 3 sobre 10, posteriors a l‟any 2007, on s‟avaluen les variables clíniques, objectiu d‟aquesta revisió, amb una població d‟entre 30 i 55 anys amb epicondilàlgia crònica. Conclusions: Els exercici excèntric mostren millorar el dolor, la funcionalitat i la força tot hi que falta unificar criteris en futurs assajos.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Background: Lateral elbow tendinopathy (LET) is a pathological entity characterized by pain, tenderness in the face and the upper side of the forearm. The maximum involvement is within the age between 35 and 55 and affects both sexes equally. It is believed that is an overuse condition. It will affect the quality of life functionality and strength due to the pain generated by tissue injury. Its length is between six and 24 months in the case therefore a self-limiting disease. Objective: To determine the effectiveness of eccentric exercises to improve associated symptoms in patients between 35 and 55 years with chronic lateral elbow tendinopathy Methods: A search of literature published between 2000 to the present was carried out in order to summarize the effectiveness of interventions for the LET clinical trials published. We searched in PubMed and PEDro and have included those studies that fulfilled the inclusion criteria and were suitable for the purpose of this review. Results: After researching, 7 clinical trials that followed the inclusion criteria have been selected, with minimum evidence of 3 of 10, before 2007, where all clinical variables are evaluated and with a study population between 30 and 55 years with chronic epicondylalgia. Conclusions: Eccentric exercise show improvements in pain, function and strength but its necessary unifying criteria in future clinical trails.ca
dc.format.extent80 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectLateral elbow tendinopathy, lateral epicondylitis, eccentric exercise, fisiotherapyca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat dels exercicis excèntrics per millorar els símptomes associats en pacients de 30 a 55 anys amb tendinopatia lateral crònica de colze. Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacTendons -- Ferides i lesionsca
dc.subject.lemacColze -- Ferides i lesionsca
dc.subject.lemacColze de tennis -- Exercici terapèuticca
dc.subject.lemacColze de tennis -- Tractamentca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Complex articular del colze (CAC) [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tendopatia [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Escala Visual Analògica (EVA) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Qüestionari de discapacitat de la Extremitat Superior (DASH) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercicis Excèntrics [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record