Show simple item record

dc.contributorBorao Soler, Olga
dc.contributor.authorColobran Soler, Albert
dc.date.accessioned2017-11-13T11:33:07Z
dc.date.available2017-11-13T11:33:07Z
dc.date.issued2016-04
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/199
dc.descriptionTreball final de grau de fisioteràpia.ca
dc.description.abstractRESUM: Introducció: Les tendinopaties del tendó d’Aquil·les, es produeixen quan es formen petites ruptures a les fibres de col·lagen i es manifesten com un engruiximent dolorós localitzat en l’estructura tendinosa. Entre el 30 i el 50% del total de les lesions esportives es produeixen per sobre ús, de les quals, les alteracions del tendó d'Aquil·les són considerades de les més comunes. Objectius: Determinar l’efectivitat del treball excèntric en esportistes adults que pateixen tendinopaties del tendó d’Aquil·les així com, analitzar la millora de la funcionalitat després del tractament i determinar els canvis en el nivell del dolor i el temps de reincorporació a les activitats de la vida diària i a l’esport. Materials i mètodes: La recerca s’ha realitzat a partir de les basses de dades Pubmed, PEDro i Cochrane, utilitzant les següents paraules clau: eccentric, exercise, achilles tendinopathy i Physiotherapy. S’han seleccionat 10 articles per incloure dins aquesta revisió bibliogràfica. RESULTATS: L'entrenament excèntric té millors resultats en el tractament de les tendinopaties del tendó d’ Aquil·les que moltes altres tècniques. S’ha observat que hi ha una millora significativa de la funcionalitat i del dolor a curt i mig termini després del tractament amb exercicis excèntrics però, no s’ha pogut determinar un temps en concret per a la reincorporació a les activitats diàries i a l’esport d’aquestes persones. CONCLUSIÓ: La realització dels exercicis excèntrics en les tendinopaties del tendó d'Aquil·les, presenten millores en els signes i símptomes del pacient, però es necessita més investigació i estudis per determinar quins són els mecanismes d'acció que provoquen aquesta millora.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: The tendinopathies Achilles tendon, occur when small ruptures to form collagen fibers and manifest as a painful localized thickening in the tendon structure. Between 30 and 50% of all sports injuries occur over use of which Achilles tendon disorders are considered the most common. Objectives: To determine the effectiveness of the work eccentric athletes tendinopathies adults suffering from Achilles tendon and analyze the improvement of functionality after treatment and to determine changes in the level of pain and the restoration time activities of daily living and sports. Material and methods: The study was conducted from databases PubMed, Cochrane and PEDro, using the following key words: Eccentric, exercise, achilles tendinopathy and Physiotherapy. 10 articles were selected for inclusion in this review of the literature. RESULTS: The eccentric training has better results in the treatment of tendinopathies tendon of Achilles many other techniques. It has been observed that there is a significant improvement in function and pain in the short and medium term after treatment with eccentric exercises but, could not determine a specific time for the return to daily activities and the sport for these kind of people. CONCLUSION: The realization of eccentric exercises in tendinopathies Achilles tendon, have improved the signs and symptoms of the patient, but more research is needed and studies to determine the mechanisms of action that lead to this improvement.ca
dc.format.extent60 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectEccentric exerciseca
dc.subjectPhysiotherapyen
dc.subjectAchilles tendinopathyen
dc.titleEfectivitat del treball excèntric en esportistes adults que pateixen tendinopaties del tendó d’Aquil·les . Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacTendinitisca
dc.subject.lemacExercici terapèuticca
dc.subject.lemacTendons -- Ferides i lesionsca
dc.subject.lemacTendó d'Aquil·lesca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record