Show simple item record

dc.contributorTolo Espinet, Pau
dc.contributor.authorFratila Torregrossa, Carlos
dc.date.accessioned2022-12-05T11:39:53Z
dc.date.available2022-12-05T11:39:53Z
dc.date.issued2022-05-20
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/1152
dc.description.abstractRESUM: INTRODUCCIÓ: El Síndrome del Túnel Carpià representa el 90% de totes les neuropaties. Acostuma a aparèixer per l’activitat repetitiva del canell i la mà. Té major prevalença en dones, en una mitja d’edat de 45 anys i acostuma a aparèixer en la mà dominant. OBJECTIUS: Determinar l’efectivitat de la teràpia manual en el Síndrome del Túnel Carpià en pacients entre 35 i 60 anys, analitzant les variables del dolor, severitat de simptomatologia i l’estat funcional. METODOLOGIA: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a partir d’una recerca d’estudis en les bases Pubmed i PEDro. RESULTATS: En la revisió bibliogràfica s’han inclòs sis articles que compleixen els criteris d’inclusió i exclusió establerts. En tots ells es duu a terme la teràpia manual en el grup intervenció. En dos estudis es compara amb un grup control, dos articles comparen amb un grup cirurgia, i dos més amb modalitats electrofísiques. DISCUSSIÓ: Tots els estudis obtenen una millora en les variables analitzades en els grups de teràpia manual. CONCLUSIONS: La teràpia manual obté millores en el dolor, estat funcional i severitat de la simptomatologia en pacients amb STC. Tot i així, hi ha diferències en els resultats entre estudis. La quantitat de sessions realitzades i el tipus de intervenció que es realitza poden marcar la diferència.ca
dc.description.abstractABSTRACT: INTRODUCTION: Carpal Tunnel Syndrome accounts for 90% of all neuropathies. It usually appears due to the repetitive activity of the wrist and hand. It has a higher prevalence in women, at an average age of 45 years and usually appears in the dominant hand. OBJECTIVES: Determine the effectiveness of manual therapy in Carpal Tunnel Syndrome in patients between 35 and 60 years old, analyzing the variables of pain, severity of symptomatology and functional state. METHODOLOGY: A bibliographic review has been carried out based on a search for studies in the Pubmed and PEDro bases. RESULTS: The bibliographic review included six articles that meet the established criteria of inclusion and exclusion. In all of them, manual therapy is carried out in the intervention group. In two studies it is compared with a control group, two articles compare with a surgery group, and two more with electrophysical modalities. DISCUSSION: All the studies obtain an improvement in the variables analyzed in the groups of manual therapy. CONCLUSIONS: Manual therapy obtains improvements in pain, functional state and severity of symptomatology in patients with STC. However, there are differences in the results between studies. The number of sessions carried out and the type of intervention performed can make a difference.ca
dc.format.extent29 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UVicca
dc.subjectcarpal tunnel syndrome, effectiveness, manual therapy, neurodynamicca
dc.subjectsíndrome túnel carpià, efectivitat, teràpia manual, neurodinàmicaca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat de la teràpia manual en el síndrome del túnel carpià en pacients d’entre 35 i 60 anys. Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacBraços -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacBraços -- Ferides i lesionsca
dc.subject.lemacSíndrome de la canal del carpca
dc.subject.lemacManipulació (Terapèutica)ca
dc.subject.lemacNeuropatiaca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Complex articular del canell i mà (CACM) [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Nervi perifèric [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Neuropatia [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Síndrome radicular [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Escala Visual Analògica (EVA) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Test Neural [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Tècniques Neurodinàmiques [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record