Show simple item record

dc.contributorGaltés Fuentes, Ruth
dc.contributor.authorCallao Martínez, Miquel
dc.date.accessioned2022-01-18T12:05:05Z
dc.date.available2022-01-18T12:05:05Z
dc.date.issued2021-05-20
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/1002
dc.description.abstractRESUM: L’espatlla congelada és un engruiximent capsular, acompanyat d’un procés inflamatori progressiu de l’articulació, que causa dolor i limitació del rang articular tant actiu com passiu. Aquest estudi es fonamenta en la guia de pràctica clínica anomenada “Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis”, publicada a la “Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy” (JOSPT). L’objectiu general d’aquest estudi és comprovar el grau de seguiment del tractament per part dels fisioterapeutes de les recomanacions de la guia de pràctica clínica en pacients afectats per espatlla congelada. El nostre estudi s’emmarca en la tipologia descriptiva no observacional amb l’ús de l’eina entrevista. La població d’estudi està formada per 10 fisioterapeutes de diferents centres de Catalunya. L’entrevista ha estat gravada mitjançant l’aplicació “Notas de voz”, s’han transcrit les entrevistes a mà i mitjançant una categorització i codificació de la informació, s’ha obtingut uns resultats relacionats directament amb els objectius específics. Els entrevistats descriuen que la patologia cursa tant amb dolor com amb limitació del rang articular. La població d’estudi comparteix tres fases diferents en la temporalitat màxima de la patologia. Els entrevistats consideren clau la teràpia manual per al tractament, però no tots realitzen estiraments. Tots els entrevistats realitzaria exercicis actius en la segona fase. A la fase de llarg termini, un 80% no realitzaria estiraments musculars. Podem concloure que els entrevistats, professionals sanitaris de l’àmbit de la fisioteràpia, segueixen, en part, les recomanacions de la guia de pràctica clínica en pacients afectats per espatlla congelada.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Frozen shoulder is a capsular thickening, accompanied by a progressive inflammatory process of the joint, which causes pain and limitation of both active and passive joint range. This study is based on the clinical practice guideline called “Shoulder Pain and Mobility Deficits: Adhesive Capsulitis”, published in the “Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy” (JOSPT). The overall aim of this study is to check the degree of treatment followup regarding by physiotherapists of the recommendations of the clinical practice guideline in patients affected by frozen shoulder. Our study is framed in the non-observational descriptive typology with the use of the interview as a tool. The study population is made up of 10 physiotherapists from different centers in Catalonia. The interview was recorded using the "Notas de voz" application, the interviews were transcribed by hand and through categorization and coding of the information, the obtained results related to the specific objectives. Interviewees describe that the pathology runs with both pain and joint range limitation. The study population shares three different phases in the maximum temporality of the pathology. Respondents consider manual therapy to be key to treatment, but not all perform stretches. All interviewees would perform active exercises in the second phase. In the long-term phase, 80% would not perform muscle stretches. We can conclude that the interviewees, health professionals in the field of physiotherapy, follow, in part, the recommendations of the clinical practice guide in patients affected by frozen shoulderca
dc.format.extent69 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UVicca
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectguia de pràctica clínica, espatlla congelada, fisioterapeutes, tractamentca
dc.subjectclinical practice guideline, frozen shoulder, physiotherapists, treatmentca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Guies de bones pràctiques clíniques en les alteracions de SMEca
dc.titleAplicació de la guia de pràctica clínica sobre la espatlla congelada estudi sobre una guia de pràctica clínica.ca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacProtocols clínicsca
dc.subject.lemacFisioterapeutesca
dc.subject.lemacEspatlles -- Malaltiesca
dc.description.typeProjecte de recercaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Complex articular de l'espatlla (CAE) [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Càpsula i lligament [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Dolor nocioceptiu i inflamatori [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Qüestionari de discapacitat de la Extremitat Superior (DASH) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::American Shoulder and Elbow Surgeons shoulder scale (ASES), [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Teràpia Manual Articular (Kaltenborn, Mulligan, Maitland, Mckenzie..) [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Estiraments Muscular (Actius, Passius, en tensió activa) [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Exercicis actius [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA):: Educació del pacient [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain