Now showing items 1-1 of 1

    • Els familiars a la UCI i les seves necessitats 

      Forcada Valiente, Maria (Salut-UAB, 2014-06-03)
      L’estudi es centra en l’anàlisis de les necessitats alterades dels familiars amb malalts ingressats a la UCI. L’objectiu és conèixer si existeixen diferències en aquestes necessitats en funció del rol familiar amb el malalt. ...