Now showing items 1-3 of 3

  • El document de voluntats anticipades i els professionals mèdics i infermers de l'àmbit hospitalari 

   Comellas Fernandez, Laura; Rubio Bernal, Sergi (Salut-UAB, 2018-06)
   Introducció: La bioètica és una disciplina que combina el coneixement biològic i els sistemes de valors humans. Els quatre principis bàsics de la bioètica són: autonomia, beneficiència, no maleficiència i justícia. El ...
  • Enfermeros posgraduados frente la heridas crónicas 

   Mayhua Espinoza, Luisa Isabel (Salut-UAB, 2018-06-04)
   Introducción: Las heridas crónicas constituyen un importante problema sanitario que afecta directamente a los ciudadanos y al sistema de salud. Por esta razón es importante que el personal sanitario este cualificado ...
  • La simulació clínica com a nova metodologia d’aprenentatge 

   Macià Gasòliva, Laura (Salut-UAB, 2014-06-02)
   La simulació clínica és una de les metodologies d’aprenentatge més utilitzades actualment en la instrucció de nous professionals sanitaris . El caràcter integrador de la simulació, així com la seguretat d’aquesta tècnica ...