Now showing items 1-1 of 1

    • El procés educatiu de l'infant en l'aula hospitalària 

      Macias Trinidad, Lorena (Socials-UVic, 2022-06)
      Tenint en compte que en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, a l'article 26, esmenta que "tota persona té dret a l'educació" (Nacions Unides, 2015) el propòsit d'aquest treball és identificar si en situació ...