Now showing items 1-1 of 1

    • Projecte Escoles Verdes: realitat o màrqueting educatiu? 

      Pons Sánchez, Oriol (Socials-UVic, 2019-06)
      El present Treball Final de Grau (TFG) presenta com a objectiu principal observar i identificar la presència d’un desajustament entre el projecte Escola Verda i les actuacions que es porten a terme a les escoles que en ...